Spring til indhold

BYGGERI & ANLÆG

Vi tilbyder rådgivning til entreprenører og bygherre baseret på mere end 20 års erfaring med rådgivning, heraf mere end 10 års erfaring i projektledelse af store komplekse projekter. Herudover tilbydes sparring vedr. tilbudsgivning, salg og ledelse. Rådgivning tilbydes i kortere eller længere forløb afhængig af opgaven, dels ved løsning af specifikke opgaver dels ved involvering i projektorganisation.

Vi arbejder især med  ledelse, planlægning, projektering og tilsyn af store infrastrukturprojekter hvor jord, miljø og vand er de gennemgående elementer. Vi har indgående erfaring som bygherrerådgiver samt som rådgiver for danske og udenlandske entreprenører i totalentrepriser.

Nøglekompetencer
· Ledelse og strategi
· Europæisk projektsamarbejde
· Projektledelse af komplekse projekter
· Kontraktforhandling
· Havne og marine anlæg
· Klimatilpasning og kystsikring
· Byggegruber
· Byudvikling af tidligere havnearealer

Kontaktperson

Erik Gregersen Dal
Mobil: 7111 5554
Mail:  erik@d-kon.dk